Interim Management

Wanneer schakelt u YCM in? Interim- of projectmanagement kent vele mogelijkheden. YCM kan u ondersteunen in de volgende situaties:

* Procesverbetering

Een gewijzigde of te wijzigen organisatorische aanpak. Wijzigingen in beleid of aanpak kunnen ertoe leiden dat medewerkers en/of manager bekend en eigen gemaakt moeten worden met de nieuwe situatie. Vaak dienen procedures en processen opnieuw te worden beoordeeld, opgezet en ingebed in de organisatie.

* Vervanging / overbrugging

Bij vertrek van een manager, langdurige ziekte of reorganisatie van de afdeling of deelname van een manager aan een langdurig project kan een interim-manager er zorg voor dragen dat processen en de afdeling door blijven draaien. Het management kan in alle rust de nodige acties uitzetten.

* Projectmanagement

Projectmanagement Nieuwe projecten kunnen worden geleid door interim-managers zodat het zittende management zich kan bezig houden met de core-business.